Trang chủ   |  Liên hệ
English   |  Tiếng Việt
Hoàng Xuân Phú
Lý lịch khoa học
Nghiên cứu toán học
Công trình toán học
Các bài viết khác
Tổ chức hội nghị
001184459 lượt xem

Hoàng Xuân Phú

Giáo sư, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nghiên cứu viên 1984, Phó giáo sư 1992, Giáo sư 1996)

Viện sĩ thông tấn (Corresponding Member, Korrespondierendes Mitglied) của Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg (Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, Heidelberger Akademie der Wissenschaften) (từ 8.2004)

Viện sĩ thông tấn (Corresponding Member, Korrespondierendes Mitglied) của Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria (Bavarian Academy of Sciences and Humanities, Bayerische Akademie der Wissenschaften) (từ 2.2010)

Viện sĩ (Fellow) của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới - vì sự tiến bộ của khoa học ở các nước đang phát triển (TWAS, The World Academy of Sciences - for the advancement of science in developing countries) (từ 10.2013)

Tổng biên tập của Vietnam Journal of Mathematics (từ 8.2011)

 

Professor Dr. habil. Dr. h.c. Eberhard Zeidler
06.10.1940 - 18.11.2016

In thankful memory of my beloved teacher,
who taught me and helped me so muchĐịa chỉ cơ quan: GS TSKH Hoàng Xuân Phú
Viện Toán học
18 Đường Hoàng Quốc Việt
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại cơ quan:(+84) (24) 37563474-212
Fax cơ quan:(+84) (24) 37564303
E-mail:hxphuatmath.ac.vn, phuatiwr.uni-heidelberg.de
Trang chủ:http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu.


©2010 by Hoang Xuan Phu