15th Workshop on
Optimization and Scientific Computing
April 20-22, 2017 — Ba Vi, Vietnam
 Organizers
 Sponsors
 Invited lectures
 Detailed information
 Participants
 Programme
 Abstracts
 Photos
 Related activities

Main sponsors

Other sponsors

 • Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
 • Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • MSLab, Đại học Thuỷ Lợi
 • Seminar Bộ môn Giải tích, Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
 • Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
 • Viện Toán Ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Phạm Ngọc Anh (Đề tài NAFOSTED "Bài toán cân bằng và ánh xạ không giãn: Thuật toán và ứng dụng")
 • Nguyễn Định (Đề tài NAFOSTED "Một số mở rộng của bổ đề Farkas với các áp dụng vào lý thuyết tối ưu")
 • Bùi Trọng Kiên (Đề tài NAFOSTED "Phương trình Navier-Stokes và các bài toán liên quan")
 • Vũ Hoàng Linh (Đề tài NAFOSTED "Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số")
 • Lê Dũng Mưu (Đề tài NAFOSTED "Cân bằng hai cấp: Phương pháp và ứng dụng")
 • Huỳnh Văn Ngãi (Đề tài NAFOSTED "Hệ biến phân: Tính ổn định và dáng điệu tiệm cận của nghiệm, với ứng dụng trong điều khiển tối ưu và tối ưu đa thức")
 • Nguyễn Đông Yên (Đề tài NAFOSTED "Giải tích biến phân và một số vấn đề trong lý thuyết tối ưu")