15th Workshop on
Optimization and Scientific Computing
April 20-22, 2017 — Ba Vi, Vietnam
 Organizers
 Sponsors
 Invited lectures
 Detailed information
 Participants
 Programme
 Abstracts
 Photos
 Related activities

Hội thảo

TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC

LẦN THỨ 15

BA VÌ, 20-22/4/2017


Cơ quan đồng tổ chức Viện Toán học, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán

Ban tổ chức Phan Thành An (Trưởng ban), Cung Thế Anh, Phạm Kỳ Anh, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Định, Trương Xuân Đức Hà, Trần Văn Hoài, Nguyễn Quang Huy, Trần Đình Kế, Phan Quốc Khánh, Bùi Trọng Kiên, Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Đức Mạnh (Thư ký), Lê Dũng Mưu, Huỳnh Văn Ngãi, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú, Huỳnh Thế Phùng, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Năng Tâm, Nguyễn Xuân Tấn, Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Nhật Tĩnh, Lê Hồng Trang, Hà Huy Vui

Địa chỉ liên lạc Ban tổ chức Hội thảo TƯ & TTKH 15
Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại di động: 0934936850 & 0983537027
E-Mail: optiscicomatmath.ac.vn
Website: http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/OptiSciCom17

Báo cáo mời
  • Lâm Quốc Anh: Nghiên cứu các tính chất định tính của nghiệm của bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan
  • Hoàng Nam Dũng: Bài toán tìm đường bay tối ưu trong hàng không
  • Đinh Nho Hào: Cơ sở toán học của học máy

Thời gian và địa điểm Hội thảo diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/4/2017 tại Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, chi nhánh Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

Trao đổi thông tin Ban tổ chức chỉ trao đổi thông tin qua e-mail, đặc biệt chỉ chấp nhận các đăng ký tham dự được gửi từ địa chỉ e-mail riêng của chính bản thân đại biểu đến địa chỉ
optiscicomatmath.ac.vn.

Tóm tắt báo cáo Tóm tắt báo cáo (không quá 1 trang A4, không chứa hình ảnh, đồ thị, biểu mẫu): xin gửi file Latex theo đúng mẫu của hội thảo: nếu viết bằng tiếng Việt xin xem mẫu: abs4optiscicom-v.tex, nếu viết bằng tiếng Anh xin xem mẫu: abs4optiscicom-e.tex (cùng với style abs4optiscicom.sty). Ngoài ra xin gửi file pdf tương ứng.

Đặt tên file tóm tắt báo cáo: Đầu tên file xin đặt theo tên, họ viết tắt của tác giả báo cáo (viết không dấu). Ví dụ với đại biểu Nguyễn Văn Năm thì đặt như sau: NAMNV-abs4optiscicom-e.tex.

Đăng ký tham dự Phiếu đăng ký download ở đây. Đặt tên file đăng ký như sau: Đầu tên file xin đặt theo tên, họ viết tắt của đại biểu (viết không dấu). Ví dụ với đại biểu Nguyễn Văn Năm thì đặt như sau: NAMNV-toiuu-ttkh15_phieudangky.doc.

Về kết quả xét duyệt tham dự, báo cáo GIẤY MỜI chính thức (hard copy) sẽ được trao cho đại biểu tại Hội thảo (Bản scan đã được gửi qua email đến từng đại biểu). Đại biểu nào cần GIẤY MỜI chính thức TRƯỚC Hội thảo để làm thủ tục với cơ quan, xin liên lạc với Ban tổ chức trước 10/04/2017.

Về nhà ở Do số đại biểu đăng ký tham dự tăng cao so với năm ngoái và số phòng ngủ tại trung tâm rất ít, nên rất nhiều đại biểu phải ngủ chung tại nhà sàn. Mặt khác điều kiện phòng ngủ tại trung tâm cũng rất khiêm tốn (nhiều đại biểu ngủ chung phải ngủ chung một phòng nhỏ), nên có thể không phù hợp với một số đại biểu đến tham dự hội thảo. Vì vậy chúng tôi rất hoan nghênh các đại biểu có điều kiện tài chính thu xếp ở ngoài (tự trả kinh phí). Điều này cũng sẽ giúp giảm mật độ quá đông đại biểu ở trong trung tâm.

Nếu đại biểu ở ngoài có thể lựa chọn một trong hai Khách sạn dưới đây, tự thanh toán tiền và phương tiện đi lại.
  • Khách sạn Tiên Sa cách Trung tâm khoảng 2km (số điện thoại giám đốc khách sạn: anh Tuấn: 0167 8878888). Phòng VIP: 500.000 đồng/đêm, phòng thường, đơn: 300.000 đồng/đêm, đôi: 400.000 đồng/đêm.
  • Khách sạn Bạch Dương cách Trung tâm khoảng 3km (số 369, Tổ 20, Xuân Khanh, Ba Vi, bachduonghotel.com.vn, tel: 04 6325 1666). Phòng thường, đôi: 400.000 đồng/đêm.
Đề nghị những đại biểu ở Khách sạn ngoài mà không qua Ban tổ chức thông báo cho Ban tổ chức. Nếu đặt khách sạn qua ban tổ chức, xin liên hệ chị Linh: email: nguyenkieulinhk4@gmail.com, số điện thoại 0985059646 trước ngày 12/4.

Điền thông tin ăn ở Để có đủ thông tin giúp tổ chức tốt Hội thảo, mong các đại biểu điền thông tin ăn ở, đi xe ô tô (tất cả đều miễn phí) muộn nhất là ngày 12/4/2017 vào các mục tương ứng trong PHIẾU ĂN - Ở - ĐI XE trên website tại địa chỉ đã được thông báo riêng đến từng đại biểu qua e-mail.

Chương trình, quyển tóm tăt báo cáo và danh sách đại biểu Chương trình, quyển tóm tăt báo cáo và danh sách đại biểu đã được đưa lên website hội thảo. Chương trình đã được sắp xếp KĨ (theo chủ đề, theo nguyện vọng của Báo cáo viên và Chủ tọa). Tuy nhiên chương trình còn có thể thay đổi vì lý do khách quan mà không thông báo trước.

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 20/3/2017.