11th Workshop on
Optimization and Scientific Computing
April 24-27, 2013 — Ba Vi, Vietnam
 Organizers
 Sponsors
 Invited lectures
 Detailed information
 Participants
 Programme
 Abstracts
 Related activities

Hội thảo

TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC

LẦN THỨ 11

BA VÌ, 24-27/4/2013


Cơ quan tổ chức Viện Toán học

Ban tổ chức Phạm Kỳ Anh, Hoàng Nam Dũng, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Định, Trương Xuân Đức Hà,
Trần Văn Hoài, Nguyễn Quang Huy, Phan Quốc Khánh, Lê Dũng Mưu, Huỳnh Văn Ngãi,
Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú (Trưởng ban), Tạ Duy Phượng (Thư ký), Nguyễn Năng Tâm, Nguyễn Xuân Tấn, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Nhật Tĩnh, Hà Huy Vui, Nguyễn Đông Yên

Địa chỉ liên lạc PGS TS Tạ Duy Phượng
Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04-37563474 (số máy lẻ: 213)
Điện thoại di động: 0983605756
Fax: 04-37564303
E-Mail: optiscicomatmath.ac.vn

Báo cáo mời
 • Phan Thành An: Một số vấn đề cơ bản trong Hình học Tính toán
 • Huỳnh Thế Phùng: Sự tồn tại nghiệm và tính liên tục của ánh xạ nghiệm trong bài toán bù tuyến tính
 • Nguyễn Khoa Sơn: Các phương pháp phân tích hệ động lực không chắc chắn

Chương trình
 • Từ ngày 24 đến ngày 26/4/2013 sinh hoạt khoa học tại Trung tâm hỗ trợ đào tạo và phát triển đô thị đại học, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.
 • Ngày 27/4/2013 đi tham quan.

Tài chính Không thu hội nghị phí. Sẽ tổ chức (miễn phí):
 • Ô-tô đưa các đại biểu từ Viện Toán học đến địa điểm Hội thảo vào sáng 24/4/2013 và từ địa điểm Hội thảo về Viện Toán học vào chiều 27/4/2013.
 • Nơi ở và các bữa ăn trong thời gian 24-27/4/2013.
Lưu ý:
 • Chỉ có phòng ở chung cho nhiều người, trong đó một số người có thể sẽ ở chung trong nhà sàn.
 • Không tài trợ kinh phí đi lại.

Trao đổi thông tin Ban tổ chức chỉ trao đổi thông tin qua e-mail, đặc biệt chỉ chấp nhận các đăng ký tham dự được gửi từ địa chỉ e-mail riêng của chính bản thân đại biểu đến địa chỉ
optiscicomatmath.ac.vn.

Tóm tắt báo cáo Các đại biểu đăng ký báo cáo cần gửi tóm tắt báo cáo (dài không quá 1 trang A4, được soạn thảo bằng MS Word hoặc TeX) đến địa chỉ optiscicomatmath.ac.vn.
Chỉ chấp nhận tệp nguồn *.doc hoặc *.tex, không chấp nhận các tệp đã được biên dịch như *.dvi hoặc *.pdf.

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 25/3/2013.

_________________________________________________________________________________

Phiếu đăng ký tham gia
Hội thảo TỐI ƯU & TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 11
Ba Vì, 24-27/4/2013

Họ và tên:
Nam/nữ:
Học vị, học hàm:
Cơ quan:
Địa chỉ cơ quan (để đưa vào tài liệu Hội thảo):
Địa chỉ gửi giấy mời (nếu khác địa chỉ cơ quan):
Điện thoại:
E-mail:

Đăng ký:
[  ] Tham gia phần sinh hoạt khoa học của Hội thảo (24-26/4/2013)
[  ] Báo cáo tại Hội thảo
 • Tên báo cáo:
 • Tên các tác giả:
 • Tên người trình bày báo cáo:
[  ] Tham gia phần tham quan (27/4/2013)

Ghi chú:
 • Nhất thiết phải điền các thông tin về họ và tên, nam hay nữ, học vị, học hàm, cơ quan, địa chỉ, điện thoại và e-mail.
 • Đánh dấu "x" vào giữa ngoặc [  ] ([x]) tương ứng với nội dung tham gia.
 • Có thể bấm vào đây để tải về Phiếu đăng ký tham gia Hội thảo.
 • Gửi phiếu đăng ký tham gia đến địa chỉ optiscicomatmath.ac.vn trước ngày 25/3/2013.
_________________________________________________________________________________

Học bổng danh giá cho các nhà khoa học giỏi

Hàng năm Quỹ Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt Foundation) trao 600 suất học bổng nghiên cứu Humboldt và 60 suất học bổng nghiên cứu Georg Forster cho các nhà khoa học mới bảo vệ tiến sĩ và các nhà khoa học có kinh nghiệm thuộc mọi ngành từ các nước trên thế giới đến làm việc tại CHLB Đức.

Học bổng sau tiến sĩ dành cho những người đã bảo vệ luận án tiến sĩ không quá 4 năm. Thời gian được cấp học bổng là từ 6 đến 24 tháng. Mức học bổng hàng tháng là 2650 EUR.

Học bổng cho các nhà khoa học có kinh nghiệm dành cho những người đã bảo vệ luận án tiến sĩ không quá 12 năm. Thời gian được cấp học bổng là từ 6 đến 18 tháng. Mức học bổng hàng tháng là 3150 EUR.

Ngoài mức học bổng kể trên còn có khoản phụ cấp hàng tháng phục vụ nghiên cứu là 800 EUR (cho các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật) hoặc 500 EUR (cho các ngành khoa học xã hội) và nhiều quyền lợi khác.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, có thể liên hệ với GS TSKH Hoàng Xuân Phú (Alexander von Humboldt Foundation’s Ambassador Scientist = Vertrauenswissenschaftler der Alexander von Humboldt-Stiftung), hoặc xem trực tiếp tại các links sau đây: