Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555146 visits

Vòng tìm kiếm – Tầm tư duy

 

Ông nói đúng, tất nhiên ông nói đúng

Thấy sai là cách chức thì chẳng còn ai

Nhưng chỉ đúng, tất nhiên chỉ đúng

Khi chỉ lùng tìm kiếm quanh ông

 

Đất Việt dẫu nghèo chưa hết người tài đức

Ông dẫu cao chưa phải trần cao

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 5.2.2012©2010 by Hoang Xuan Phu