Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555156 visits

 

Vô…

 

 

Đấu tranh mà vô dũng

Dạy đời mà vô tri

Dẫn đường mà vô hướng

Cầm đầu mà vô quân

 

Gắng làm mà vô ích

Cố gồng mà vô cơ

Nghẹn ngào mà vô lệ

Trải lòng mà vô tâm

 

 

Hoàng Xuân Phú

2.12.2012

 ©2010 by Hoang Xuan Phu