Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001572108 visits

 

Vì đâu nên nỗi?

 

Gió Tây Nguyên nhiễm mùi bô-xit

Ma lực đồng tiền gia cố pô-ly-me

Dìm Vinashin

Cướp đầm Tiên Lãng

Phái côn đồ giày xéo đất Văn Giang

 

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 25.4.2012

 ©2010 by Hoang Xuan Phu