Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555113 visits

 

Vẫn đám đông người

 

Thuở ẩn trong dân cầu đông người tụ tập

Thời ngự trên dân cấm tụ tập đông người

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 4.11.2011©2010 by Hoang Xuan Phu