Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
000000000 visit

Trí thức

 

Trí thức là biết đau

Đau nỗi đau đồng loại

Đau sớm hơn người khác

Khi mọi người chưa đau

 

Trí thức là bao dung

Biết lắng nghe người khác

Biết tôn trọng khác biệt

Bởi hiểu đời mênh mông

 

Trí thức là biết phê

Phê bản thân trước hết

Phê không phải vì ghét

Cho cuộc đời đẹp hơn

 

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 2.2.2012©2010 by Hoang Xuan Phu