Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001577679 visits

 

Lớn càng đau

 

Chủ trương lớn

Sai càng lớn

Họa càng lâu

Dân càng đau

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 28.11.2011©2010 by Hoang Xuan Phu