Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555127 visits

 

Lộ Tổ quốc

 

Xưa

       Hy sinh cách anh

              Nhân danh Tổ quốc

 

Nay

       Xóa tên các anh

              Cũng nhân danh Tổ quốc

 

Lộ rõ

       Tổ quốc của họ

              Đâu phải là

                     Tổ quốc của chúng ta.

 

 

Hoàng Xuân Phú

21/02/2013

 ©2010 by Hoang Xuan Phu