Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555114 visits

 

Kỷ niệm Tân Mão

 

Tặng những người đã lên tiếng

bảo vệ chủ quyền biển đảo,

bảo vệ ngư dân và

bảo vệ quyền công dân

 

Ta lên tiếng

Họ biết ta là ai

Họ phản ứng

Ta biết họ là ai

Qua thử thách

Ta biết ta là ai

 

Vẫn vấn vương

Lo nỗi lo mất mát biên cương

Nặng tình thương

Đau nỗi đau chơi vơi nơi biển cả

Chả chịu chìm

Trong đớn hèn, ích kỷ

Còn biết sĩ

Để không cúi rạp mình

Dám tư duy

Để nghĩ suy những điều phải trái

 

Tân Mão qua

Ta thanh thản

Mừng

Ta chưa mất ta

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 22.1.2012

 ©2010 by Hoang Xuan Phu