Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555161 visits

Khi tôi viết

 

Tôi chỉ viết những điều bức xúc

Khi con tim rỉ máu thành thơ

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 14.2.2012©2010 by Hoang Xuan Phu