Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001579642 visits

 

Kẻ khùng - người chọn

 

Chớ chỉ trách kẻ khùng lộng ngôn vi hiến

mà quên người chọn kẻ điên điên

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 21.11.2011©2010 by Hoang Xuan Phu