Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001572114 visits

 

Đuôi con Sóc

 

Hoàng Xuân Phú

 

 

Đuôi dương dương tự đắc

                           coi thường Đầu thấp tẹt

quên mất rằng...

                           mình chỉ là đuôi

 

Ghi chú: Khi Đuôi con Sóc dương lên cao thì nó có thể cao hơn Đầu con Sóc “những mấy cái đầu”, song nó vẫn chỉ là đuôi. Nhiều người vốn dĩ chẳng hơn ai, nhưng nhờ cuộc đời đưa đẩy, có được chút chức, chút quyền thì ngộ nhận, coi thường thiên hạ, quên mất thật ra mình là ai.

 

 

Leipzig, 14.7.2007©2010 by Hoang Xuan Phu