Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555110 visits

Đừng đuổi ân nhân

 

Những gánh hàng rong

Gánh cả nỗi đau nhà nông không đất

Những trai làng thờ thẫn đợi người thuê

Trôi dạt thị thành vẫn giữ nét quê

Nhoẻn miệng cười khi công an rượt đuổi

 

Đừng đuổi!

Xin đừng rượt đuổi!

Họ chỉ là nạn nhân

Đô thị mở rộng họ mất nơi cày cấy

Đô thị văn minh họ không chốn nương thân

 

Những mảnh đời lam lũ

Từng gánh gánh nặng chiến tranh

Nay gánh gánh nặng hòa bình

Sống thời nào cũng thiệt

Thiếu cả lời kêu than

 

Đừng thấy họ hiền mà bắt nạt

Đừng thấy họ nghèo mà khinh

Bao thứ hôm nay có được

Vốn từ họ mà ra

Họ chính là ân nhân!

 

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 4.2.2012©2010 by Hoang Xuan Phu