Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001511695 visits

 

Dòng năng lượng vô biên

 

Đơn côi hơn bầy kiến,

những phận dân lam lũ,

lầm lũi mưu sinh.

Đời xô đẩy chỉ ứ vài giọt lệ,

thời gian rồi cũng lau khô.

Nhưng chớ tưởng

xéo mấy cũng chẳng quằn.

Đè nén quá đông những người cùng khổ,

nước mắt sẽ dồn lại,

thành suối,

thành sông,

hợp thành dòng năng lượng Nhân dân,

cuốn phăng đi tất cả.

 

Hãy bảo nhau hồi tâm,

làm điều thiện với Dân!

Đừng ép Dân

dồn khổ lệ thành sông,

dòng năng lượng vô biên

từng nhấn chìm

bao tiền triều sa đọa.

 

 

Hoàng Xuân Phú

24/01/2013



©2010 by Hoang Xuan Phu