Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001579642 visits

 

Đồng giải nhất

 

 

Tổng kết năm thông tin

Cặp sau vào chung kết:

Thủ tướng yêu cầu

                  giáo dục lòng tự trọng…[i]

Chính phủ đệ đơn

                  ứng cử hội nhân quyền…[ii]

 

Ấn tượng đều ngang ngửa

Biết chọn làm sao đây?

 

Thôi thì đồng giải nhất

Một giải cho cá nhân

Một giải cho đồng đội

Xứng lưu danh cả đôi.

 

 

Hoàng Xuân Phú

16.12.2012

 ©2010 by Hoang Xuan Phu