Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555157 visits

Độ đo phản biện

 

Phản biện để phản biện

Nói càng nhiều càng đã

Viết càng mạnh càng oai

 

Phản biện để phát triển

Nên đo bằng hiệu quả

Không đo bằng độ oai

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 5.2.2012©2010 by Hoang Xuan Phu