Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555147 visits

 

Chứng minh… tên bố

 

Chứng minh thư nhân dân

Giờ phải khai tên bố

 

Tại sao phải làm thế?

 

Bố tồi con vẫn tốt

Bố tốt con vẫn tồi

Không bố càng làm to

Khai làm chi thêm rối?

 

Rằng: Để khi cụ chết

Dễ cho con thừa kế thừa[1]

 

Thưa: Không phải ai ai

Cũng mong ngày bố chết

 

Thương những người không bố

Biết khai làm sao đây?

 

 

Hoàng Xuân Phú

Heidelberg, 23.9.2012[1] Trong bài "Chứng minh thư mới có tên bố mẹ: Thuận lợi hơn cho người dân", đăng trên An ninh Thủ đô ngày 19.08.2012,  tác giả Châu Anh viết rằng: "Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) qua trao đổi với báo chí đã khẳng định, CMND mẫu mới có nhiều cải tiến không chỉ thuận tiện trong công tác quản lý đối với các cơ quan Nhà nước trong đó có ngành công an mà còn với cả người dân. Nếu để tên cha, mẹ  trên CMND thì người dân sẽ thuận lợi trong một số giao dịch hàng ngày như giao dịch tại ngân hàng, thừa kế, mua bán…"©2010 by Hoang Xuan Phu