Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555851 visits

 

Chiến tích để đời

 

Mười năm vô dụng tối cao

No nê bóng mượt hô hào quyết tâm

Khoe tâm từ cõi vô tâm

Tài nông không với tới tầm làm theo

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 24.11.2011©2010 by Hoang Xuan Phu