Home   |  Contact
English   |  Tiếng Việt
Hoang Xuan Phu
Curriculum Vitae
Math Research
Math Publications
Different Writings
Organized Conferences
001555164 visits

 

Cảnh chìm tàu

 

Tàu đang chìm

Thuyền trưởng bắt tất cả ngồi im

Bao người lim dim

Mơ mình là khách

 

Hoàng Xuân Phú

Hà Nội, 22.11.2011©2010 by Hoang Xuan Phu