CHƯƠNG TR̀NH HỘI THẢO

Sáng thứ tư, ngày 20.4.2005

08h00 – 09h00 Đón tiếp đại biểu
09h00 – 09h25 Khai mạc Hội thảo
 

09h25 – 10h15 Chủ tọa: Phạm Thế Long
                       Đinh Nho Hào
(Báo cáo mời)
                       Phương pháp biến phân và phương tŕnh đạo hàm riêng trong xử lư ảnh
 

10h15 – 10h30 Giải lao
 

10h30 – 12h00 Chủ tọa: Phạm Thế Long

10h30 – 11h00 Đinh Nho Hào (Báo cáo mời, tiếp tục)
 Phương pháp biến phân và phương tŕnh đạo hàm riêng trong xử lư ảnh
11h00 – 11h30 Trương Mỹ Dung, Nguyễn Đ́nh Ngọc
Tối ưu hóa phả hệ tri thức: Vấn đề và phương pháp luận
(Ontology optimization: Problematics and methodology)

11h30 – 12h00 Nguyễn Định
Từ hệ tuyến tính đến hệ lồi: Tính tương thích, Định lư Farkas và các ứng dụng               

(From linear to convex systems: Consistency, Farkas' lemma and applications)

12h00 Ăn trưa (Nhà khách Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhà C3, tầng 2)
 

Chiều thứ tư, ngày 20.4.2005

13h30 – 15h00 Chủ tọa: Nguyễn Đ́nh Ngọc

13h30 – 14h00 Phạm Thế Long, Nguyễn Thanh Hải
 Điều kiện tối ưu cho một lớp bài toán điều khiển dạng xung
14h00 – 14h30 Lê Thị Minh Nghĩa, Kim Hải Quang, Nguyễn Duy Thiện
 Hệ thống mô phỏng bay và module đồ họa
14h30 – 15h00 Lê Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thanh Hoàng King
 Module giải hệ phương tŕnh trong mô phỏng bay

15h00 – 15h15 Giải lao
 

15h15 – 16h45 Chủ tọa: Nguyễn Hữu Điển

15h15 – 15h45 Nguyễn Định, Tạ Quang Sơn
Một dạng của bổ đề Farkas và ứng dụng vào quy hoạch lồi với vô hạn hạn chế

(A version of Farkas lemma and its application to convex programs

with infinitely many constraints)
15h45 – 16h15 Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh, Đặng Thị Mỹ Vân
 Tính nửa liên tục dưới và nửa liên tục trên của nghiệm

 bài toán tựa cân bằng vectơ đa trị tổng quát

 (Lower and upper semicontinuity of solutions to general multivalued

               vector quasiequilibrium problems)
16h15 – 16h45 Phạm Ngoc Anh, Lê Dũng Mưu
 Các phương pháp t́m nghiệm bài toán tối ưu toàn cục giải một lớp

 bài toán quy hoạch toán học với hạn chế cân bằng
 (Methods for finding global optimization to a class of

 mathematical programs with equilibrium constraints)

Sáng thứ năm, ngày 21.4.2005

08h30 – 10h15 Chủ tọa: Phan Quốc Khánh

08h30 – 09h00 Nguyễn Huy Chiêu
Về một dạng mở rộng công thức Newton-Leibnitz cho dưới vi phân Clark
09h00 – 09h30 Phan Nhật Tĩnh
Về các định lí kẹp cho các hàm không trơn
(On squeeze theorems for nonsmooth functions)

09h30 – 10h15 Doăn Tam Ḥe
Ngữ âm Đông-Tây: Nhận thức và tiếp thu

10h15 – 10h30 Giải lao
 

10h30 – 12h00 Chủ tọa: Nguyễn Định

10h30 – 11h00 Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh, Trần Tuấn Kiệt
Bài toán cân bằng vectơ tham số đa trị đối xứng
(Parametric multivalued symmetric vector equilibrium problems)

11h00 – 11h30 Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu Sách
Về một số bài toán cân bằng vectơ suy rộng với các ánh xạ đa trị
(On some generalized vector equilibrium problems with set-valued maps)

11h30 – 12h00 Nguyễn Xuân Hải, Phan Quốc Khánh, Trần Huệ Nương
Về sự tồn tại nghiệm của bài toán biến phân bao hàm thức
(On the existence of solutions to variational inclution problems)

12h00 Ăn trưa (Nhà khách Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhà C3, tầng 2)
 

Chiều thứ năm, ngày 21.4.2005

13h30 – 15h00 Chủ tọa: Trần Vũ Thiệu

13h30 – 14h00 Phạm Cảnh Dương, Lê Thanh Huệ, Nguyễn Hoàn Vũ
Một tiếp cận mới giải hệ phương tŕnh tuyến tính cỡ lớn
14h00 – 14h30 Nguyễn Thị Hoài Phương
Phương pháp tối ưu đơn điệu cho bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu và hữu hiệu yếu
14h30 – 15h00 Phan Trung Huy, Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nửa nhóm tác động mờ
(On action fuzzy semigroups)

15h00 – 15h15 Giải lao
 

15h15 – 16h45 Chủ tọa: Phạm Huy Điển

15h15 – 15h45 Trần Vũ Thiệu
Một số bài toán tối ưu trong h́nh học tính toán
15h45 – 16h15 Vơ Văn Tuấn Dũng
Bài toán xếp lịch học tập
16H15 – 16H45 Vơ Hoàng Tam
Xếp thời khóa biểu môn học ở trường đại học: Hướng tiếp cận giải hệ ràng
buộc và t́m kiếm cục bộ

Sáng thứ sáu, ngày 22.4.2005

08h30 – 10h15 Chủ tọa: Phan Thiên Thạch

08h30 – 09h00 Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh, Đinh Ngọc Quư
Tính duy nhất địa phương và liên tục Hölder của nghiệm bài toán cân bằng

(Local uniqueness and Hölder continuity of solutions to equilibrium problems)
09h00 – 10h15 Hoàng Xuân Phú
Về tính toán song song

10h15 – 10h30 Giải lao
 

10h30 – 12h00 Chủ tọa: Đỗ Văn Lưu

10h30 – 11h00 Christian Rohde, Mai Đức Thành
Rời rạc hóa theo thời gian và lược đồ biến phân cho bài toán chuyển pha
11h00 – 11h30 Hoàng Xuân Huấn, Đặng Thị Thu Hiền
Thuật toán học lặp cho mạng nội suy RFB
11h30 – 12h00 Đặng Quang Á, Trần Văn Thái
Ứng dụng mạng nơ ron Hopfield giải một số bài toán về đồ thị

12h00 Ăn trưa (Nhà khách Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhà A3, tầng 2)
 

Chiều thứ sáu, ngày 22.4.2005

13h30 – 15h00 Chủ tọa: Trần Huệ Nương

13H30 – 14H00 Hoàng Thế Dũng, Lê Hùng Sơn, Tống Đ́nh Quỳ
Sự tồn tại nghiệm giải tích của bài toán mô phỏng hồ chứa
(The existence of analytical solutions of the reservoir simulation problem)

14h00 – 14h30 Phan Trung Huy, Lê Hùng Sơn, Chu Mạnh Dũng, Bùi Kiên Cường, Nguyễn Thanh Hải, Trần Minh Hoàng, Vương Mai Phương, Khuất Thành Nam
Tiếp cận mới trong mô phỏng các mạch và thuật toán lượng tử: Đại số quan hệ cài đặt trên môi trường tính toán nhờ phương pháp truy vấn SQL
14h30 – 15h00 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến
Tính toán đánh giá độ bền mỏi và dự báo tuổi thọ của trục bánh xe đầu máy xe lửa theo lư thuyết phá hủy hiện đại

15h00 – 15h15 Giải lao
 

15h15 – 16h45 Chủ toạ: Nguyễn Xuân Tấn

15h15 – 15h45 Doăn Tam Ḥe
Phương pháp chia đôi giải lớp bài toán tối ưu có mặt mức của hàm mục tiêu là các phẳng
15h45 – 16h15 Lê Thị Hoài An, Phạm Đ́nh Tảo, Huỳnh Văn Ngăi
Kỹ thuật phạt chính xác trong quy hoạch d.c
(Exact penalty techniques in d.c. programming)

16h15 – 16h45 Phạm Văn Khánh
Mô phỏng ngẫu nhiên

THỨ BẢY - CHỦ NHẬT, NGÀY 23 - 24.4.2005

Trao đổi khoa học và tham quan
Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử
Xuất phát lúc 7h30 sáng
thứ bảy, ngày 23.4.2005
tại Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội