DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

1. Đặng Quang Á
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Viện Công nghệ Thông tin
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
dangqa@ioit.ncst.ac.vn

2. Bùi Thế Anh
Cử nhân
Khoa Toán-Tin học
Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh
bt_anh80@yahoo.com

3. Lâm Quốc Anh
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm
Đại học Cần Thơ
Đường 3/2
Thành phố Cần Thơ
anhlamquoc@ctu.edu.vn

4. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giảng viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

5. Phạm Ngọc Anh
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Khoa Cơ bản
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Km 10 Đường Nguyễn Trăi
Hà Nội
ngocanhncs@yahoo.com

6. Nguyễn Văn Châu
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội

7. Nguyễn Huy Chiêu
Thạc sĩ
Khoa Toán
Đại học Vinh
182 Đường Lê Duẩn
Thành phố Vinh, Nghệ An
nghuychieu@yahoo.com
 

8. Đoàn Hồng Chương
Cử nhân
Đại học khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Tp HCM

9. Bùi Thị Thu Cúc
Cử nhân
Khoa Toán
Đại học Sư phạm Hà Nội
Km 8 Đường Xuân Thủy
Hà Nội
buithucuc@yahoo.com

10. Dương Xuân Cương
Kỹ sư Toán-tin
Công ty ELcom
18 Nguyễn Chí Thanh
Hà Nội

11. Bùi Kiên Cường
Giảng viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

12. Trương Mỹ Dung
Tiến sĩ, Giảng viên chính
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh
tmdung@fit.hcmuns.edu.vn

13. Bùi Ngọc Dũng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

14. Chu Mạnh Dũng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

15. Hoàng Thế Dũng
Kỹ sư
Ban Khoa học Công nghệ
Tổng công ty dầu khí Việt Nam
22 Ngô Quyền
Hà Nội
hdung@hn.pv.com.vn

16. Nguyễn Mậu Dũng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

17. Nguyễn Trọng Dũng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

18. Phạm Bá Dũng
Kỹ sư Toán-Tin
Bộ môn Toán-Tin
Đại học Thể thao I
Từ Sơn
Bắc Ninh

19. Trần Nam Dũng
Giảng viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

20. Vơ Văn Tuấn Dũng
Tiến sĩ
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp HCM
144/24 Điện Biên Phủ, Quận B́nh Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh
votuandung@hcm.vnn.vn

21. Vũ Việt Dũng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

22. Đào Ba Duy
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

23. Nguyễn Hoàng Dương
Cử nhân
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
nhduong@math.ac.vn

24. Phạm Cảnh Dương
Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
pcduong@math.ac.vn

25. Nguyễn Hữu Điển
Tiến sĩ
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
nhdien@math.ac.vn

26. Phạm Huy Điển
Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội

27. Nguyễn Định
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Khoa Toán-Tin học
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh
ndinh02@hcmup.edu.vn

28. Đoàn Công Định
Giảng viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

29. Phạm Ngọc Đức
Giảng viên
Khoa Toán kinh tế
Đại học Kinh tế Quốc dân

30. Lê Thái Giang
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

31. Nguyễn Thị Hà
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

32. Hoàng Minh Hải
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

33. Nguyễn Thanh Hải
Học viện Kỹ thuật Quân sự
100 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội

34. Nguyễn Xuân Hải
Nghiên cứu sinh
Khoa Cơ bản
Học viện Bưu chính viễn thông Tp HCM
nxhai@ptithcm.edu.vn

35. Đinh Nho Hào
Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
 

36. Trần Thị Thu Hằng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

37. Đặng Thị Thu Hiền
Thạc sĩ
Đại học Giao thộng vận tải

38. Nguyễn Đức Hiền
Giảng viên
Đại học Duy Tân Đà Nẵng
209 Phan Thanh
Thành phố Đà Nẵng
duchienvn@ yahoo.com

39. Phạm Xuân Hinh
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Khoa Tự nhiên
Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
Phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy
Hà Nội
pxhinh@yahoo.com

40. Bùi Văn Hiếu
Cử nhân
Khoa Toán-Cơ-Tin
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ
Thành phố Huế
Buivabhieu20032000@yahoo.com

41. Trần Ninh Hoa
Thạc sĩ
Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam
Hà Nội

42. Hoàng Huy Hoàng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

43. Trần Minh Hoàng
Sinh viên
Khoa Toán-Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

44. Doăn Tam Ḥe
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Xây dựng Hà Nội
Đường Giải phóng
Hà Nội

45. Dương Mạnh Hồng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

46. Hoàng Xuân Huấn
Tiến sĩ
Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội
144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy
Hà Nội
hxhuan2000@yahoo.com

47. Lê Thanh Huệ
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Mỏ - Địa chất
Đông Ngạc, Từ Liêm
Hà Nội

48. Nguyễn Thị Huệ
Sinh viên
Khoa Toán-Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

49. Nguyễn Thị Minh Huệ
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

50. Hà Mạnh Hùng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội
 

51. Phạm Ngọc Hùng
Cử nhân
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
pnhung@math.ac.vn

52. Nguyễn Cao Hưng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

53. Phan Trung Huy
Tiến sĩ
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

54. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Thạc sĩ
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

55. Phạm Duy Khánh
Cử nhân Toán
Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Cơ bản
Đại học Sư phạm Kỹ thuật
1 Vơ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành phố Hồ Chí Minh

56. Phạm Văn Khánh
Giảng viên, Cử nhân
Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ thông tin
Học viện Kỹ thuật Quân sự
100 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội

57. Phan Quốc Khánh
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Trường Đại học Quốc tế
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức
Thành phố Hồ Chí Minh

58. Phan Huy Khải
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội

59. Trần Tuấn Kiệt
Sinh viên Cao học
Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ
200 Đường 30/4
Thành phố Cần Thơ

60. Nguyễn Thị Bạch Kim
Tiến sĩ
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

61. Nguyễn Thanh Hoàng King
Kỹ sư
Đại học Bách khoa Thp Hồ Chí Minh
268 Lí Thường Kiệt, Quận 10
Thp Hồ Chí Minh
quangngainthk@yahoo.com

62. Nguyễn Thanh Liêm
Cử nhân, Giảng viên Tin học
Khoa Kỹ thuật
Cao đẳng Kinh tế-Kĩ thuật Hải Dương
Phường Hải Tân
Thành phố Hải Dương

 

63. Nguyễn Mạnh Linh
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Viên Công nghệ Thông tin
Trung tâm KHKT và CN Quân sự
linhnm2001@yahoo.com

64. Phạm Thế Long
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Học viện Kỹ thuật Quân sự
100 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
ptlong02@yahoo.com

65. Đậu Xuân Lương
Thạc sĩ, nghiên cứu sinh
Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
Nam Khê, Uông Bí
Quảng Ninh
dauxuanluongc@yahoo.com

66. Đỗ Văn Lưu
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
dvluu@math.ac.vn

67. Nguyễn Quang Minh
Cử nhân
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
bvphat@ math.ac.vn

68. Hoàng Lê Nam
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

69. Khuất Thành Nam
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

70. Nguyễn Văn Nho
Thạc sĩ
Chi nhánh Đà Nẵng
Nhà xuất bản Giáo dục
15 Nguyễn Chí Thanh
Thành phố Đà Nẵng

71. Huỳnh Văn Ngăi
Tiến sĩ
Khoa Toán
Đại học Quy Nhơn

72. Nguyễn Mai Vĩnh Nghi
Học viên cao học
 

73. Lâm Thị Minh Nghĩa
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh
288 Lư Thường Kiệt
Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
ltmnghia@hcmut.edu.vn

74. Bùi Tăng Bảo Ngọc
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

75. Hoàng Tùng Ngọc
Cử nhân
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
hoangtungngoc@yahoo.com

76. Nguyễn Đ́nh Ngọc
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Đại học Thăng Long
Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân
Hà Nội

77. Trần Huệ Nương
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
227 Nguyễn Văn Cừ
Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

78. Bùi Văn Phát
Cử nhân
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
bvphat@ math.ac.vn

79. Hoàng Xuân Phú
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
hxphu@math.ac.vn

80. Nguyễn Thị Hoài Phương
Cử nhân
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
htphuong@math.ac.vn

81. Vương Mai Phương
Thạc sĩ
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

82. Tạ Duy Phượng
Tiến sĩ, nghiên cứu viên chính
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
tdphuong@math.ac.vn

83. Kim Hải Quang
Kỹ sư
Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh
288 Lư Thường Kiệt
Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

84. Lê Phương Quân
Thạc sĩ
Khoa Khoa học
Đại học Cần Thơ
Đường 3/2
Thành phố Cần Thơ
lpquan@ctu.edu.vn

85. Tống Đ́nh Quỳ
Tiến sĩ
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội
 

86. Nguyễn Thị Quư
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

87. Đinh Ngọc Quư
Nghiên cứu sinh
Bộ môn Toán, Khoa Khoa học
Đại học Cần Thơ
Đường 3/2
Thành phố Cần Thơ
lpquan@ctu.edu.vn

88. Nguyễn Văn Quư
Tiến sĩ
Đại học Tài chính

89. Ngô Văn Quyết
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bộ môn Cơ học máy
Học viện Kỹ thuật Quân sự
100 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội

90. Đoàn Thái Sơn
Cử nhân
doansona@yahoo.com

91. Lê Hùng Sơn
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

92. Tạ Quang Sơn
Thạc sĩ
Khoa Tự nhiên
Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
01 Nguyễn Chánh
Thành phố Nha Trang
 

93. Vũ Hồng Sơn
Học viên cao học
Pḥng 4 Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát
Bộ Công an
54C Trần Hưng Đạo
Hà Nội

94. Nguyễn Kim Sổ
Kỹ sư Toán-Tin
Viện nghiên cứu khoa học Thủy lợi
Hà Nội

95. Vơ Hoàng Tam
Giảng viên
Khoa Công nghệ Thông tin
Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh
288 Lư Thường Kiệt
Quận 10 Tp Hồ Chí Minh

96. Nguyễn Xuân Tấn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
nxtan@math.ac.vn

97. Phan Thiên Thạch
Tiến sĩ
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
ptthach@math.ac.vn

98. Trần Văn Thái
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
Trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim
550 đường Lưu Nhân Chú
Thành phố Thái Nguyên

99. Trần Minh Thanh
Kỹ sư Toán Tin
Công ty FPT

100. Mai Đức Thành
Tiến sĩ
Khoa Khoa học ứng dụng
Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh
268 Lư Thường Kiệt
Quận 10 Tp Hồ Chí Minh
 

101. Ngô Minh Thành
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

102. Nguyễn Tiến Thành
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

103. Phan Xuân Thành
Giảng viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

104. Trần Văn Thành
Cử nhân
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
tvthanh@math.ac.vn

105. Lê Duy Thắng
Kỹ sư Toán Tin
Trung tâm Công nghệ thông tin
Tổng Công ty điện lực Việt Nam

106. Nguyễn Duy Thiện
Kỹ sư
Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh
288 Lư Thường Kiệt
Quận 10 Tp Hồ Chí Minh

107. Trần Vũ Thiệu
Giáo sư, Tiến sĩ
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
tvthieu@math.ac.vn

108. Nguyễn Hữu Thọ
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội

109. Nguyễn Quang Thuận
Giảng viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

110. Nguyễn Thị Bích Thủy
Học viên cao học
Khoa Toán
Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Hà Nội
334 Đường Nguyễn Trăi
Hà Nội

111. Nguyễn Hồng Thủy
Kỹ sư Toán Tin
Bảo hiểm xă hội tỉnh Yên Bái

112. Tạ Minh Thủy
Thạc sĩ
Viện Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Hà Nội
144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy
Hà Nội

113. Phan Nhật Tĩnh
Tiến sĩ
Khoa Toán-Cơ-Tin học
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ
Thành phố Huế

114. Đinh Hữu Toàn
Cử nhân
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt
Hà Nội
dhtoan@math.ac.vn

115. Phạm Tiến Toàn
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội
 

116. Trịnh Văn Trọng
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội
 

117. Hoàng Anh Tuấn
Thạc sĩ
Pḥng Khoa học Công nghệ-Môi trường
Học viện Quân Y
Hà Đông
Hà Tây

118. Lê Anh Tuấn
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
latuan02@ yahoo.com

119. Nguyễn Đ́nh Tuấn
Cử nhân
Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh

120. Nguyễn Như Tuấn
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

121. Trần Đ́nh Tuấn
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

122. Lê Minh Tùng
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Học viện Pḥng không - Không quân
225 Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa
Hà Nội

123. Đặng Thị Mỹ Vân
Thạc sĩ
Bộ môn Toán, Khoa Tự nhiên
Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ

124. Hoàng Thị Thu Vân
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

125. Đỗ Quang Vinh
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Học viện Hậu cần
Hà Nội

126. Hoàng Xuân Vinh
Thạc sĩ
Nhà xuất bản Giáo dục
81 Trần Hưng Đạo
Hà Nội

127. Đào Phan Vũ
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội

128. Tăng Thị Hà Yên
Sinh viên
Khoa Toán Tin ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Hà Nội